Izlet Zlatibor

Polazak 04.10.2020

Šifra proizvoda: 30002 Kategorija:
Share

Opis

STOPIĆA PEĆINA – VODOPAD GOSTILJE– EL PASO CITY – ZLATIBOR

CENA IZLETA: 2.490,00
POLAZAK 04.10.2020.

 

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Šapca u ranim jutarnim časova ispred Dunava (tačno vreme biće poznato dvadana pred put).
Lagana vožnja preko Valjeva i Užica prema Zlatiboru, sa kraktom pauzom za odmor i kafu. Nastavak putovanja i dolazak do Stopića pećine.
Obilazak rečne pećine dugačke 1.691 m u pratnji lokalnog vodiča. Nakon obilaska Stopića pećine, nastavljamo putovanje do vodopada Gostilje.
Vodopad Gostilje nalazi se na Gostiljskoj reci i predstavlja jedan od nasih najlepših vodopada, voda se obrušava sa visine sa od 20 m. Nakon fotografisanja nastavak puta do tematskog parka El Paso city. Individualni obilazak tematskog parka koji se sastoji od kaubojskog grada, indijasnkog sela i zlatiborskog zaseoka. Nakon slobodnog vremena dlazak do centalnog dela Zlatibora i slobodno vreme za individualne okolnosti.
U poslepodnevnim časovima polazak za Šabac. Dolazak u večernjim časovima.

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
– prevoz turitičkim sutobuskima na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
– licencirani turistički vodič
– – ulaznica za Stopića pećinu – 250,00 dinara
– ulaznica za vodopad Gostilje – 150,00 dinara
– ulaznica za El Paso city -250,00 dinara
– tehnička organizacija puta.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
– Individualni troškovi.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
– Uplata u celosti prilikom rezervacije

NAPOMENE:
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim i telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju,
zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja,
uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, kao I o vremenu polaska na putovanje.
-Svaki putnik je dužan da proveri 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja turističke agencije Duga travel kao i opštim uslovima Milenijum osiguranja.

VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA DUGA TRAVEL ŠABAC I YUTE
licenca OTP 401/2020 od 14.02.2020 kategorije A25