Vrnjačka banja sa posetom manastirima Žiča i Ljubostinja

Polazak 18.10.2020

Šifra proizvoda: 30003 Kategorija:
Share

Opis

MANASTIR ŽIČA – MANASTIR LJUBOSTINJA– VRNJAČKA BANJA

CENA IZLETA: 2.000,00
POLAZAK 18.10.2020

 

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Šapca u ranim jutarnim časova ispred Dunava (tačno vreme biće poznato dva dana pred put).
Lagana vožnja preko Uba i Kraljeva, sa usputno pauzom za kafu i toalet. Dolazak do manastira Žiča. U pratnji vodiča obilazak srpskog
srednjovekovnog manastira u kome je krunisan Stefan Nemanjic. Manastir koji je mesto prve Srpske autokefalne arhiepiskopije na čelu sa
Svetim Savom i biser raškog graditeljstva sa pocetka 13 veka. Nakon obilaska manastira put nastavljamo ka manastiru Ljubostinji. Dolazak u
zaduzbinu knjeginje Milice, manastir iz perioda posle Kosovske bitke, biser Moravske skole graditeljstva. Obilazak manastira sa vodičem. Nakon
posete nastavak puta ka Vrnjačkoj banji. Dolazak u najpoznatiju banju Srbije. Nakon kratkog obilaska sa vodičem slobodno vreme za
individualne aktivnosti.U poslepodnevnim časovima polazak za Šabac. Dolazak u večernjim časovima.
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
– prevoz turističkim autobusima na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
– licencirani turistički vodič
– tehnička organizacija puta.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
– Individualni troškovi.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
– Uplata u celosti prilikom rezervacije
NAPOMENE:
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina
polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim i telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama
agencije.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od
lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i
opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, kao I o vremenu polaska na putovanje.
-Svaki putnik je dužan da proveri 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
-Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja turističke agencije Duga travel kao i
opštim uslovima Milenijum osiguranja.
VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA DUGA TRAVEL ŠABAC I YUTE
licenca OTP 401/2020 od 14.02.2020 kategorije A25