AUTOBUSKI PREVOZ ZA GRČKU

Share

Opis

AUTOBUSKI PREVOZ ZA GRČKU

 

POLAZAK ZA PARALIU, OLIMPIC BEACH,
LEPTOKARIU, NEI PORI

CENA POVRATNE KARTE (RT)

POLAZAK IZ: VREME CENA
ADL CHD
Loznica 16:30 60€ 45€
Šabac 18:00 60€ 45€
Beograd 19:30 55€ 40€
Niš 22:30 45€ 30€

CENA KARTE U JEDNOM PRAVCU (OW)

POLAZAK IZ: VREME CENA
ADL CHD
Loznica 16:30 36€ 27€
Šabac 18:00 36€ 27€
Beograd 19:30 33€ 24€
Niš 22:30 27€ 18€

Dete ima POPUST kao što je u tabeli navedeno a po Zakonu ne može biti bez sedišta, bez obzira na uzrast.

POLAZAK ZA EVIU – EDIPSOS

CENA POVRATNE KARTE (RT)

POLAZAK IZ: VREME CENA
ADL CHD
Loznica 12:00 70€ 55€
Šabac 13:30 70€ 55€
Beograd 15:00 65€ 50€
Niš 18:00 55€ 40€

CENA KARTE U JEDNOM PRAVCU (OW)

 

POLAZAK IZ: VREME CENA
ADL CHD
Loznica 12:00 42€ 33€
Šabac 13:30 42€ 33€
Beograd 15:00 39€ 30€
Niš 18:00 33€ 24€

 

NAPOMENA ZA PUTNE ISPRAVE:

Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu. O uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstava za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami obaveste o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
Raspored sedenja određuje se isključivo po redosledu prijava, od prvih sedišta u prednjem delu autobusa pa sve do poslednjih mesta. Prilikom prijave putnici mogu izraziti želje za sedenjem na određenim mestima u autobusu. Organizator ih, ako je moguće u odnosu na već prijavljene, može ali ne mora uvažiti (osim u slučajevima dokumentovanih posebnih potreba za invalide ili trudnice).

Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Zato se Organizator ne obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobusom i na istim sedištima kao u odlasku.
Iznos gotovine koju je dozvoljeno izneti iz republike Srbije je 10.000 € po osobi.

U slučaju namere da se u Grčkoj kupuju artikli veće zbirne vrednosti od 100 €, potrebno je upoznati se sa našim carinskim propisima.
Udaljenost od mesta dolaska i polaska autobusa do smeštajnog objekta u velikoj većini je svega oko 20 metara a samo u nekoliko slučajeva je do 150 metara (jer bliži prilazak autobusa nije moguć).

Prenos prtljaga putnika ni u jednom letovalištu nije organizovan.

Image
Preuzmite cenovnik u pdf-u